Avantatges de l’esterilitzacióRisc no esterilització
Gos mascle-Menys agressivitat per dominància amb altres mascles
-Reduïm el risc que s’escapi darrera d’una gossa
-Eliminem conductes sexuals molestes com marcatge amb orina a casa, munta…
-Hiperplàsia prostàtica quan sigui geriàtric
-Tumors testiculars
-Paternitat no desitjada
Gossa femella-No tindrà el zel
-No tindrà pseudogestacions
-Si s’esterilitza en els primrs zels no desenvoluparà tumors de mama.
-No desenvoluparà infeccions de matriu
-Gestació no desitjada
-Desenvolupar tumors mamaris que requeriran una cirurgia molt agressiva i poden ser malignes
-Infecció de matriu que requerirà una cirurgia urgent i correrà risc la seva vida
Gat mascle-No marcarà amb orina el domicili
-No es barallarà amb altres mascles si fa vida exterior
-No voldrà escapar-se si viu en un pis.
-Si es baralla amb mascles pot sortir greument ferit.
-Pot saltar des de molta alçada en intentar escapar-se.
Gata femella-No tindrà el zel ni les conductes de miolar i marcar amb excrements
-No tindrà gestacions no desitjades si fa vida exterior
-Disminuirem l’estrés associat al zel
-Desenvolupar tumors mamaris que en les gates quasi sempre són malignes
-Infecció de matriu que requerirà una cirurgia urgent i correrà risc la seva vida